Guido Rijninks | Projectmanagement
g.rijninks@educatour.nl | +31 6 113 826 44

  • Effectief leren met meer rendement
  • Draagvlak creëeren en verandering realiseren
  • Klantgericht handelen en gerichte feedback
  • Een breed aanbod van leer-, werk- en presentatievormen

Kennismanagement voor een optimaal bedrijfsresultaat.

Kennis is de ‘smeerolie’ in elke organisatie. Educatour geeft uw medewerkers de tools in handen om kennis beter uit te wisselen en optimaal in te zetten. Werk samen aan trainingen en kennisontwikkeling  in uw organisatie zodat bedrijfsprocessen gesmeerd lopen en het bedrijfsresultaat vooruit gaat.

guido-rijnink

Educatour
Nieuw Eyckholt 290c
6419 DJ Heerlen

KVK 140666264
IBAN NL13 RABO 0146 0561 16

Linkedin

linkedin